marți, 21 noiembrie 2017

Conferința științifică dedicată creației Poetei Renata Verejanu

La 31 octombrie 2017, Institutul de Filologie al
Academiei de Științe a Moldovei a desfășurat
Conferința științifică ”POETUL DINTRE MILENII”.

Coordonatorul desfășurării la un înalt nivel științific și organizatoric,
din partea Academiei Europene a Societății Civile,
a fost tânărul cercetător Daniel Verejanu.


Niciun comentariu: