vineri, 30 decembrie 2016

Rețeaua OMCT în activitate

Proiecte de lungă durată, realizate în 2016,
evenimente următoarele ediții ale cărora se vor realiza în 2017


1. Promovarea în rândul semenilor săi a activității și structurii forurilor europene (Consiliul Europei, UE…) prin proiectul Ora Consiliului Europei. (La finele seminarului de câteva luni, cei mai buni tineri din universități, colegii, licee vor consolida grupul de observatori la alegerile de toate nivelurile),
2. Diseminarea în cele mai îndepărtate localități ale republicii a politicilor culturale, educaționale și de tineret prin Asambleea în Deplasare a Tinerilor Europeni (vor fi cuprinși mii de tineri din diferite regiuni),
3. Promovarea dialogului intercultural, dialogului dintre culturi și popoare prin Festivalul-Concurs Internaţional al Talentelor Lumii „Micul Prinţ”, ediţia a XXIV (participă peste 100 de mari personalități ale culturii europene și tinere talente din peste 12 ţări),
4. ”Tinerii Juriști, Economiști, Jurnaliști, Politicieni, Filologi, Artiști vis-a-vis de extinderea UE”, eveniment desfășurat în parteneriat cu cele mai de prestigiu instituții superioare de învățământ, la care participă și țările vecine, eveniment ce se realizează prin Conferinţa Transfrontalieră a Tinerilor, ed. XIV
5. Promovarea drepturilor omului, prin proiectul Marşul Voluntarilor pentru Drepturile Omului, în parteneriat cu Parlamentul Republicii Moldova (proiect realizat în 2009 în colaborare cu Casa Națiunilor Unite din Moldova), participă peste 1000 de tineri voluntari,
6. Tinerii jurnaliști necontaminați de totalitarism promotorii unei mass-media libere și independente, eveniment realizat prin proiectul Conferinţa Europeană a Junilor Jurnalişti, ed. XXI, (participă juni jurnaliști din mai multe țări),
7. Zilele UNESCO - Evenimente dedicate activității UNESCO,
8. Simpozion ”Cultura – vectorul esențial al integrării europene”, desfășurat în parteneriat cu instituțiile de învățământ, bibliotecile publice, uniunile de creații,
9. Copii Talentaţi spun NU violenţei (în familie, școală, stradă) - proiect realizat pe parcursul mai multor ani, în parteneriat cu instituțiile de învățământ preșcolar,
10. Proiectul „Alternativa Societăţii”, ediţia XII – editarea și lansarea primelor lucrări a membrilor Cenaclului ”Grai Matern”, și susținerea tinerilor poeți, prozatori, scenariști, eseiști, cineaști, artiști plastici - a tinerilor aflați în dificultate,
11. Promovarea valorilor naționale în rândul tinerii generații: Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu, ediția a IV,
12. Săptămâna ONU – promovarea activității ONU, cu prilejul Aniversării de 25 ani de când Republica Moldova a devenit membru ONU,
13. Prima revistă cu adevărat liberă și independentă pentru copii, adolescenți și tineret, editată de copii, adolescenți și tineri din diferite țări, care și constituie Colegiul de Redacție: Editarea Revistei ”Micul Prinț” (25 de ani de la fondare)- revista tinerelor talente,
14. Editarea Ziarului ”Copiii Europei” –primul ziar pentru copii, editat de copii, primul ziar transfrontalier, primul ziar pentru copii care luptă contra corupției.(20 de ani de la lansarea și editarea primului număr),
15. Microfonul Liber vine la tine, proiect al Agenției de presă a Tinerilor Jurnaliști ”AMP-Internațional”, lansat în 1993,
16. Întreținerea paginelor Web site, a blogurilor etc. a ONG-urilor din Rețeaua OMCT, a proiectelor OMCT,
17. Întâlniri de Elită, lansare de carte, Serate de Creație, expoziții, simpozioane, conferințe, mese rotunde, lansare de carte, de CD, vernisaje etc.etc.etc
18. Balul Micului Prinţ, concert de binefacere pentru copiii aflaţi în dificultate.


Niciun comentariu: