luni, 2 decembrie 2013

Cenaclul ”Grai Matern - UN SFERT DE VEAC

ONG-urile din Rețeaua OMCT dedică acestei aniversări 
mai multe evenimente importante pentru țară, pentru neam:
Conferința Transfrontalieră a Tinerilor și
Balul Micului Prinț cu Lecția Deschisă - EU AM DREPTUL.

Conferința Transfrontalieră a Tinerilor

Ediția a X a Conferinţei Transfrontaliere a Tinerilor se va desfășura în perioada 20 -22 decembrie 2013, la Chișinău. Tema ediţiei a X a Conferinţei TT: „Tinerii Politicieni, Jurişti, Economişti, Jurnalişti, Artiști, Filologi... vis-a-vis de extinderea Uniunii Europene”.

Partenerul principal al ediției a X a Conferinței TT - Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, care va fi și gazda primitoare a evenimentului.

La Conferinţa Transfrontalieră a Tinerilor, ediţia a X, sunt invitaţi tineri cercetători și formatori de opinie din cele mai importante domenii de activitate, cu vârsta până la 35 ani, din România, Ucraina și Moldova.

Pe timpul desfășurării Conferinței TT, organizatorii vor suporta cheltuielile de sejur (hrană și cazare ) a participanților din afara Chișinăului. La finele Conferinței TT doritorii vor putea obține cartea ”Conferința Transfrontalieră a Tinerilor, ediția a X”. Pentru a fi prezent în această carte, cei care se vor înscrie la Conferința TT, vor expedia până la 10 decembrie 2013 discursul/comunicarea de maximum 5-7 minute ( 3-5 pagini).

Ediția a X a Conferinței Transfrontaliere a Tinerilor își va ține lucrările în Sala Mare a Bibliotecii Academiei de Științe a Moldovei ”A.Lupan”, Sala Senatului Universității AȘM și Teatrul ”Mihai Eminescu” (înmânarea diplomelor).

Partenerii Conferinţei Transfrontaliere a Tinerilor la edițiile precedente au fost: SNSPA (București), ASEM, USM, UST, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, ULIM, Institutul Muncii, Uniunea Scriitorilor din Moldova etc.

Conferința TT a devenit o tradiție în cadrul evenimentelor științifice și de cercetare, fiind primul proiect transfrontalier al tinerilor lansat și implementat de tineri.

Doritorii de a participa la Conferința Transfrontalieră a Tinerilor, ediția a X, vor expedia la adresa coordonatorului de proiect:
 
CV-ul îndeplinit pe propria răspundere,
O poză color,
Comunicarea (max.0,5 coli autor)
Copia buletinului de identitate (cei care vor prezenta un CV corect, nu e obligatoriu să prezinte și copia buletinului).

Data limită de expediere a comunicărilor e ora 24.00 a zilei de 10 decembrie 2013.
Până a expedia comunicarea e de dorit cât de curând să vă anunțați dorința de a participa la Conferința TT, expediind celelalte documente necesare la adreasa electronică:
ceclubs@yahoo.com

Participanții cu comunicări la Conferința TT vor primi Agenda îndată ce vor fi înscriși. Informații la tel.022 226675 sau 068582011