luni, 13 octombrie 2008

Comunicat de presă

Academia Europeană a Societăţii Civile şi cele peste 40 de ONG-uri din Reţeaua OMCT, printre care: Organizaţia Mondială a Copiilor Talentaţi, Cluburile Consiliului Europei, Federaţia din Moldova a Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor UNESCO, Agenţia Tinerilor Jurnalişti „AMP-Internaţional”, Ziarul „Copiii Europei” comunică:

Societatea Civilă din R.Moldova este profund îngrijorată de degradarea pe zi ce trece a societăţii în care trăim, de indiferenţa factorilor de decizie în ce priveşte corupţia înrădăcinată trainic la toate nivelurile instituţiilor publice, de obrăznicia colaboratorilor instituţiilor care sunt hrănite din munca cetăţeanului şi trebuie să fie în serviciul acestui cetăţean, de intimidarea mass-mediei, de apariţia şi susţinerea făţişă a xenofobiei în rîndul tinerilor, de promovarea deschisă a urii instituţiilor statale faţă de cetăţean din simplu motiv că el aparţine unui sau altui partid politic, de promovarea ideii de federalizăre a Republicii Moldova.
Drepturile omului sunt încălcate în R.Moldova de dimineaţa pînă seara, la fiecare pas:
Agentia Tinerilor Jurnalisti
„AMP-International”

Niciun comentariu: